Софтуер

„MaxtradeKNTR“ е софтуер продължение на Еталон, адаптиран за връзка с индикатори на Flintec. „MaxtradeKNTR“ предлага:

  • Лесна и удобна работа в Windows среда – програмата поддържа Microsoft Windows XP/7/10
  • Бърз достъп до всички данни от измерванията – данните са организирани и хронологично подредени в списък, който е активен и достъпен през цялото време на работа. Данните от програмата могат да бъдат прехвърлени в Microsoft Excel за да бъдат използвани от друго приложение.
  • По-добра отчетност – програмата изготвя различни видове справки по материали, клиенти и автомобили, като по този начин осигурява информация за потока и наличността на материали и продукти.
  • По-висока надеждност – с опциите за архивиране „MaxtradeKNTR“ осигурява възможност за възстановяване на данните в случай на загуба или повреда.
  • Възможност за развитие – програмата е в процес на постоянно обновяване и добавяне на нови опции и възможности.

Минимална възможност за намеса от страна на оператора – всеки потребител разполага със собствена парола за достъп. Потребителите въвеждат необходимите данни за измерването, а теглото на автомобила програмата прочита от показанието на електронния модул, свързан с везната. За улеснение на въвеждането материалите и клиентите могат да се избират от предварително въведени номенклатури.

Нагоре