Автомобилни везни и кантари, пробовземачи, датчици, електроника

Автомобилни везни и кантари, пробовземачи, датчици, електроника

Електронни търговски везни на „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – пълна гама везни до 200т , които са минали успешни изпитания в Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър, като средства за измерване с ЕО сертификат № BG_11302.

Решения:

„БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД решава всякакви проблеми в областта на теглоизмерването и дозирането. Фирмата е пряк наследник на Баланс Лясковец, както и извършва ремонт на всички везни, произведени от Баланс Лясковец. „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е производител на крепежни елементи за тензометрични датчици на известната немска фирма „ФЛИНТЕК“. Доставя и монтира взривозащитени везни от одобрен тип с всички сертификати за оценка на съответствие. Аналитични, прецизни и медицински везни, храномери. „БМД Инженеринг“ ЕООД, разполага със собствена лаборатория с еталонни теглилки.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"

Договор № BG06RDNP001-19.154-0004-C03

Бенефициент: „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Наименование на проекта: „Закупуване на иновативно оборудване за модернизация на електронни и механични автомобилни и промишлени везни и дозатори”.
Обща стойност: 60 260,00 лв.,
Безвъзмездна финансова помощ:
45 195,00 лв., от които 40 675,50 лв. европейско финансиране и 4 519,5 лв. национална финансиране.
Срок за изпълнение: 24 месеца

Качество на нашите продукти

Качество на нашите продукти

Везните на „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са одобрени от Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър, като средства за измерване с евро сертификат №BG_11302. Гаранцията на всички везни е 3 години. Освен производството и поддръжката на везните, „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва и обновяване на механични автомобилни везни на „БАЛАНС“ АД – гр. Лясковец.

Научете повече
Нагоре