Храномери БМД Инженеринг

Храномер за измерване хектолитровата маса на зърнени храни до 1 л. Пълна поддръжка и ремонт на храномери, произведени от Баланс Лясковец и други марки.

Нагоре