Електронен модул

Електронният модул на „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е стандартно допълнение към цялата гама от везни, предлагани от фирмата. Той внася стабилност и помага за точното отчитане на направените измервания. Независимо, че електронния модул е неразделна част от оборудването на електронните везни, той е и опция при модернизирането на вече същестуващи механични везни. Модулът предлага възможност за свързване с персонален компютър. БМД Инженеринг предлага и софтуерния продукт Еталон за отчитане и обработка на измерванията. „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД работи с електронни модули за измерване на тегло на немската фирма FLINTEC.

Нагоре