Дозатори и автоматични системи

Автоматични системи:

По завка на клиентите BMD – ENGINEERING проектира и изпълнява готови технологични решения включващи:

  • Електрически везни
  • Електрически блокове с измервателни и контролни функции
  • Специализиран софтуер
Нагоре