Качество

Везните на „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са одобрени от Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър, като средства за измерване с евро сертификат №BG_11302.

Гаранцията на всички везни е 3 години.

Освен производството и поддръжката на везните, „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва и обновяване на механични автомобилни везни на „БАЛАНС“ АД – гр. Лясковец.

Нагоре