За нас

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е създадена през 2006г, като пряк приемник на “БАЛАНС” АД – гр. Лясковец. Във фирмата работят специалисти с над 40 години стаж във везностроенето.

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва проектиране, монтаж, поддръжка, ремонт и модернизация на всички видове електронни и механични автомобилни везни, промишлени везни и дозатори.

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага абсолютно пълна гама везни от 30 кг до 60 т, които са минали успешни изпитания в Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър, като средства за измерване под № BG_11302.

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД притежава собствена еталонна база с калибрирани и сертифицирани еталонни теглилки.

Гаранция: Гаранцията на всички везни е 3 години.

Сервиз и подръжка: „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага сервизно – абонаментно обслужване, гаранционен и извън гаранционен сервиз.

ВИДОВЕ ВЕЗНИ И ПРОДУКТИ

Платформени везни:

Състоят се от платформа с датчик и електронен блок. Измерваната маса се показва с помощта на цифрова индикация. С помощта на бутон може да се осъществява функция тариране (нулиране на показанията за теглото на тарата), което позволява отчитане на чистото тегло.

Механични автомобилни везни:

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва монтаж, демонтаж и сервизна дейност на всички видове механични автомобилни везни. Фирмата предлага модернизация на съществуващите механични везни със скала, вписана в Български държавен регистър.

Електронни автомобилни везни:

Електронните автомобилни везни на „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са съвременно средство за претегляне на автомобилни и други транспорни средства и имат изключително висока надеждност. Автомобилните везни могат да бъдат изпълнени от метал или бетон. При изграждането им фирмата използва електронни датчици на немската фирма „FLINTEC“, доказали на практика своята точност и високо качество. По своята конструкция везните се могат да бъдат изпълнени като шахтова или надземна.

Дозатори

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД разработва везни със специфична форма и параметри в зависимост от дадените условия и пригодени за конкретните нужди на клиента, както и съответните автоматични механизми, свързани с работата им.

Електронният модул на „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е стандартно допълнение към цялата гама от везни, предлагани от фирмата. Той внася стабилност и помага за точното отчитане на направените измервания. Независимо, че електронния модул е неразделна част от оборудването на електронните везни, той е и опция при модернизирането на вече същестуващи механични везни. Модулът предлага възможност за свързване с персонален компютър.

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага и софтуерния продукт „MaxtradeKNTR“ за отчитане и обработка на измерванията.

„БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД работи с висококачествени датчици, произведени от германската фирма „FLINTEC“. Тя е световен лидер на пазара за технологии за тестване и измерване. Компанията има 24 подразделения в Европа, Америка и Азия с приблизително 1500 служители. Допълнително „FLINTEC“ има представителства в още 40 страни по света. Производствените подразделения се намират в Германия, Бостън – САЩ, както и Шри Ланка.

Автоматични системи:

По заявка от клиента „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД проектира и реализира готови технологични решения включващи: Електронни везни с измерващи и/или управляващи функции, осъществяващи се посредством специализиран софтуер и софтуер „MaxtradeKNTR“.
Програмният продукт „MaxtradeKNTR“ е специално приложение за работа с автомобилните везни на „БМД – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С помощта на програмата, клиентът може да съхранява, обработва, отпечатва и обобщава данните от извършените измервания. ПП „MaxtradeKNTR“ предлага:

  • Лесна и удобна работа в Windows среда
  • програмата поддържа Microsoft Windows XP/7/10.
  • Бърз достъп до всички данни от измерванията
  • данните са организирани и хронологично подредени в списък, който е активен и достъпен през цялото време на работа. Данните от програмата могат да бъдат прехвърлени в Microsoft Excel, за да бъдат използвани от друго приложение.
  • По-висока надеждност – с опциите за архивиране осигурява възможност за възстановяване на данните в случай на загуба или повреда.
  • Минимална възможност за намеса от страна на оператора – всеки потребител разполага със собствена парола за достъп. Потребителите въвеждат необходимите данни за измерването, а теглото на автомобила програмата прочита от показанието на електронния модул, свързан с везната. За улеснение на въвеждането материалите и клиентите могат да се избират от предварително въведени номенклатури.
  • По-добра отчетност – програмата изготвя различни видове справки по материали, клиенти и автомобили, като по този начин осигурява информация за потока и наличността на материали и продукти.
  • Възможност за развитие – програмата е в процес на постоянно обновяване и добавяне на нови опции и възможности.
Качество на нашите продукти

Качество на нашите продукти

Везните на „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са одобрени от Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър, като средства за измерване с евро сертификат №BG_11302. Гаранцията на всички везни е 3 години. Освен производството и поддръжката на везните, „БМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва и обновяване на механични автомобилни везни на „БАЛАНС“ АД – гр. Лясковец.

Научете повече
Нагоре